Tjenester

Snapper leverer tjenester som omfatter planlegging og strategi via design og programmering til implementering og drifting av ferdige løsninger. Vi er opptatt av å måle resultater og være en langsiktig samarbeidspartner, slik at våre løsninger alltid er oppdaterte og optimaliserte i forhold til våre kunders behov. 

Web

Å skille seg ut i det digitale markedet handler om å skape kommunikasjon som treffer mottakeren, og som evner å bevege og engasjere. For å utvikle løsninger for web som gir gode opplevelser og skaper kundelojalitet, må det ligge en klar strategi og tydelig retning bak det man gjør, slik at løsningene kan skreddersys til den enkelte virksomhets behov.

Digital Strategi:

Sammen med våre samarbeidspartnere avdekker vi ønsker, behov og målsetninger og legger på bakgrunn av dette en strategi for virksomhetens digitale plattformer. Hvilke løsninger i hvilke medier er hensiktsmessig og på hvilken måte, er sentrale spørsmål i denne prosessen.

Når strategien er lagt, leder vi vei gjennom utvikling av løsninger fra ide til ferdig produkt.

Design: 

Webdesign og konseptutvikling handler på den grafiske siden om hvordan logoer, farger, skrifttype og bildevalg  påvirker brukeren, og på den digitale siden om interaksjonsdesign og interaksjonsarkitektur, altså hvordan brukeren enklest mulig finner fram til viktig informasjon på en digital plattform.

Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler vi en profil tilpasset den enkelte kunde, og vi legger opp til at løsningene vi lager skal være intuitive og enkle å bruke.

Oppfølgning og rådgivning: 

En digital plattform må stadig fornyes, innhold må optimaliseres, bilder må skiftes ut, nye tekster må skrives. Vi videreutvikler våre kunders digitale plattformer slik at de alltid er oppdaterte,både strategisk, innholdsmessig, designmessig og teknisk.

Integrasjon

For å finne nødvendig informasjon, er det ofte behov for å hente informasjon fra bakenforliggende løsninger. Vi har solid erfaring med integrasjoner av de løsningene vi lager mot allerede eksisterende eller utenforliggende systemer.

Lønns- og personalsystemer

Vi har laget løsninger som er integrert mot Aditro (Huldt og Lillevik), Agresso, IFS, MS Dynamics, SAP og Visma. Vi har både enkle og avanserte integrasjoner. Når vi integrerer mot personalsystemer henter vi ut data om ansatte, og lar personalsystemet være stedet for masterdata.

CRM systemer

Vi har også integrert våre løsninger mot CRM systemer, og her fôrer vi gjerne CRM systemet med data om f.eks hvem som har kjøpt hvilke kurs, og hvilken organisasjon vedkommende kommer fra.

Økonomisystemer og betalingsløsninger

Vi har flere kunder som har hatt ønske om å ta betalt for kursgjennomføringer, internt eller eksternt. Vi tilbyr integrasjoner mot betalingsløsninger som Klarna og Nets. Faktura og integrasjon mot økonomisystemer er også mulig.

Publiseringsløsninger

Mange av våre kunder har allerede leverandør av nettsider og vi leverer løsninger for å integrere kurskatalog og kalender inn i eksisterende publiseringssytemer. Her har vi levert integrasjoner fra Open source systemer som EZ publish til Microsoft Sharepoint server. 

Drift

Applikasjons- og serverdrift er en del av tjenestene vi leverer. Du får med dette en leverandør for support, samt drift og vedlikehold av applikasjonen. Snapper blir din totalleverandør, fra enkle til komplekse løsninger, med backup over flere lokasjoner. 

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling tar tid og krever oversikt. Vi hjelper våre kunder med å få denne oversikten, og organiserer kompetanse og kursvirksomhet i organisasjonen, så informasjonen blir lett tilgjengelig og brukbar til strategisk planlegning og fornuftig ressursbruk. 

Strategisk:

Vi etablerer et tydelig bilde av dagens prosesser og identifiserer bedriftens nåsituasjon i et forprosjekt hvor organisasjonens behov avdekkes, det settes klare mål, og det legges en strategi for hvordan gapet mellom nåsituasjon og målsituasjon skal dekkes.

Praktisk:

Gjennom en detaljert prosjekteringsplan legges grunnlaget for programmering og tilrettelegging av Snapper Grape i forhold til den enkelte bedrifts behov og målsetninger.

Oppfølgning og rapportering:

Prosjektet implementeres og evalueres, og organisasjonen tar i bruk Snapper Grap i henhold til en betjeningsmodell.