• AppearTV.png
  • AppearTV1.png
  • AppearTV2.png
  • AppearTV3.png
  • AppearTV4.png

Appeartv

Nye websider for AppearTV er levert i samarbeid med Design Container. Vi har levert teknisk løsning, mens Container'n har levert innhold, design og interaksjonsdesign. 

Kunde: Appeartv
Prosjekt: Nye nettsider
Løsning: Lime CMS

Det har blitt arbeidet med ikoner og bildebruk for å skille Appear TV fra konkurrentene, samt vise frem sine unike salgsfordeler. Bildespråket er fokusert på å vise frem firmaet på en utradisjonell måte samtidig som det sier noe om produkt og bruksområder.

Se webløsningen her.

Les mer om arbeidet hos Designcontainer