• berner2.jpg
  • berner1.jpg
  • berner3.jpg
  • bernerintra1.jpg

Bernergruppen (Dagbladet) intranett

Berner Gruppen er konsernet som eier Dagbladet og Dagbladet.no, samt en lang rekke medie- og teknologiselskaper som er sentrale i det norske samfunnet, i tillegg til betydelige eiendomsutviklingsprosjektet. De har behov for en intranettløsning som gir dem enkle innganger til mange interne verktøy og funksjoner, og som gir dem oppdateringer om alt som skjer internt – samtidig som de er ajour med konsernets posisjon i mediebildet.

Kunde: Bernergruppen
Prosjekt: Intranett
Løsning: Lime CMS

Miksmaster samarbeidet med Snapper om å designe en moderne intranettløsning, med en innovativ megameny-løsning og et visuelt preg som reflekterer at dette er en av Norges ledende mediebedrifter. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiveren og brukerne har utelukkende vært gode, og Miksmaster er stolte av å ha hjulpet Berner Gruppen med å effektivisere og forbedre sin internkommunikasjon.