• elkem_prossess.png

Elkem

Elkem med sine mange tusen ansatte benytter Snapper Grape for å holde oversikt over hvem som til en hver tid har nødvendig opplæring. E-læring inngår også som en integrert leveranse fra Snapper Net Solutions as.

Kunde: Elkem
Prosjekt: Kompetanseutvikling, e-læring og kurs- og konferanseplanlegging med Snapper Grap
Løsning: Snapper Grape