• Startpage_Infratek_liten.jpg
  • infratek2.jpg
  • infratek_aarsrapp.jpg

Infratek

En litt utradisjonell løsning for Infratek, laget av Design Container. Mye av innholdet presenteres på landingssider istedenfor under dedikerte menypunkter.  Design Container har holdt fokus på å vise frem Infratek som det store og spennende konsernet som de er. Løsningen kjøres på Lime 4.

Kunde: Infratek
Prosjekt: Nye nettsider Infratek