• kredinor.png

Kredinor

Kredinor har satset på Snapper Grape som sitt verktøy for kartlegging og videreutvikling av ansattes kompetanse.

Kunde: Kredinor
Prosjekt: Kompetanseutvikling og kursadministrasjons
Løsning: Snapper Grape