• norwegian4.jpg
  • norwegian.jpg
  • norwegian1.jpg
  • norwegian2.jpg
  • norwegian3.jpg

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

I samarbeid med DesignContainer laget vi en digital årsrapport for Norwegian hvor enkelhelt og funksjonalitet er i hovedsetet. VI har levert årsrapporten siden 2009.

Kunde: Norwegian Air Shuttle ASA
Prosjekt: Digtale årsrapporter 2010+

I designet har vi fokusert på de mulighetene som ligger i mediet samt se dette som en individuell løsning og ikke en papirversjon som skal over på nett.

Løsningen ble en fullblods webside som automatisk henter tall fra excell og omgjør dette til forståelige og gode tabeller på web. Samtidig ble det enkelt for brukerne å finne riktig note, samt bla i disse. Vi ønsket å presentere aksjonærinformasjonen på en oversiktlig og spennende måte.