• Startpage_Erichsen_Horgen.png

Nye nettsider: Erichsen & Horgen

I samarbeid med Estate Media har vi laget nye og oppdaterte sider for Erichsen & Horgen

 

Kunde: Erichsen & Horgen
Prosjekt: Nye nettsider med ny profil
Løsning: Lime

I fase en har man fokusert på å løfte frem den nye identiteten som er skapt av Estate Media, løsningen skal bygges ut med ny og forbedret funksjonalitet. I neste fase skal man kunne skrive ut referansene i PDF og også samle flere referanser og skrive ut disse. Når dette er levert så går man over til fase 2 hvor det skal implementeres et intranett.