• Steni.png
  • Steni_liten.png

Steni

Steni AS leverer estetiske og miljøvennlige fasadeløsninger. Da nye websider skulle utvikles falt valget på Snapper Lime 4. 

Kunde: Steni
Prosjekt: Websider og webshop
Løsning: Lime

Fleksibel publiseringsløsning

Løsningen vi utviklet for Steni inneholder en rekke funksjoner. Vi har lagt opp et system for fleksibel publisering som gir Steni mulighet for selv å modellere oppsett, struktur og innhold i websidene.

Netthandel 

Vi i Snapper er opptatt av å utvikle løsninger trinnvis. Første fase omfattet etablering av grunnleggende publiseringsplattform. Senere har en nettbutikk blitt koblet inn i løsningen.

Integrasjon

Nettbutikken er integrert mot Axapta. Alle transaksjoner som gjennomføres i nettbutikken overføres til kundens økonomisystem.