Administere innholdet

Lær å administrere innholdet ditt, som å vise elementer i menyen, publisere innhold, skjule innhold, flytte innhold, og slette innhold.

Vise et element i menyen

Skjermbilde: Editor settingsÅpne det elementet du vil skal vises i menyen.

Finn «Settings» i høyre kolonne, og merk «Menuitem» (blå). Hvis nettstedet har flere menyer, kan du også velge f.eks. om det er i toppmenyen, hovedmenyen eller bunnmenyen.

Klikk på «Save».

Redirigere en side (redirect)

Noen ganger ønsker man å komme til et annet sted, når man klikker en sides lenke. For eksempel kan man ha elementer på forsiden som skal redirigeres til andre seksjoner på nettstedet.

Åpne det elementet du vil skal redirigeres.

Finn «Settings» i høyre kolonne. I feltet «Redirect url» kan du endre hvor du kommer når man klikker på lenken til dette elementet . Du kan klikke på «Edit» og navigere deg frem til ønsket element, eller skrive url’en direkte inn. I «Target» bestemmer du om ny side skal åpnes i nytt vindu osv.

Klikk på «Save».

Endre url for en side

En side bruker automatisk tittelen som url når du lagrer første gang. Noen ganger ønsker man å endre url’en, for eksempel hvis tittelen eller innholdet er endret, og man ønsker å gjenspeile det i url’en.

Åpne det elementet du vil endre url’en til. Du finner «Settings» i høyre kolonne. I feltet «Document link/url» kan du endre url’en. Systemet vil automatisk sørge for at det blir en gyldig url.

Klikk på «Save».

Administrere innholdet fra listevisning

Fra listevisning kan du gjøre en del administrerng av ett eller flere elementer.

alt

Publisere / avpublisere et eller flere elementer

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista. Klikk på knappen «Actions», for å velge handling.

Hvis du vil publisere elementet/ene klikker du på «Publish». Hvis du ønsker å avpublisere, klikker du på «Depublish». Elementet blir grått, og får en rød prikk i lista.

Alternativt kan du åpne det elementet du vil skal publiseres/avpubliseres.

Klikk på «Document is Public/Draft/Archive». I nedtrekksmenyen kan du velge Public, hvis du vil at siden skal være publisert, eller Draft/Archive, hvis du vil at siden skal skjules. Klikk på «Save».

Kopiere / duplisere et eller flere elementer

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista. Klikk på knappen «Actions», for å velge handling.

Klikk på «Duplicate», og du får en kopi av elementet ditt i lista (Copy of ...). Status er Draft.

Åpne kopien, og skriv ny tittel osv. Endre evt. staus til "Public" i høyre kolonne.

Klikk på «Save». Første gang du lagrer nå, vil url’en basere seg på den nye tittelen.

Flytte et element til et annet sted

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista.

Klikk på knappen «Move».

Du får nå opp en dialogboks, hvor du kan navigere dit du ønsker å flytte elementene. Klikk på den lille pilen for å åpne underelementer. Merk ønsket sted.

Klikk på «OK». Elementet/ene blir flyttet til valgt sted.

Endre rekkefølgen på elementer i innholdslista

Gå til innholdslista du ønsker å endre i. Hold musepekeren helt til venstre over det elementet du vil flytte. Da blir musepekeren din til piler. Klikk inn med musa og dra elementet opp eller ned. Slipp. Elementet ditt har fått ny plassering i lista.

Sortere elementene i innholdslista

Innholdslista kan sorteres alfabetisk eller etter publiseringsdato. Gå til innholdslista du ønsker å endre i og klikk på den lille pilen på toppen av lista.

alt

Velg først "Select/deselect all". Da velger du alle i lista.

For å sortere lista alfabetisk, klikker du på "Order by name, a-z" eller "Order by name, z-a". Da vil elementene i lista bli sortert på tittel i alfabetisk rekkefølge.

For å sortere lista på publiseringsdato, klikker du på "Order by date, ascending" eller "Order by date, descending". "Order by date, ascending" gir de eldste øverst. "Order by date, descending" gir de nyeste øverst.

Vise et element flere steder samtidig (Virtuelt objekt)

Et element kan ligge og oppdateres ett sted, men vises et annet sted i tillegg. For eksempel kan du vise en side i to seksjoner, men bare oppdarere den ett sted. Får å få til dette lager du en virtuell kopi av siden din, og legger den det andre stedet.

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista.

alt

Klikk på pila på knappen «Move», og velg «... as virtual object».

Du får nå opp en dialogboks, hvor du kan navigere dit du ønsker å flytte elementene. Klikk på den lille pilen for å åpne underelementer. Merk ønsket sted.

Klikk på «OK». Et virtuelt objekt legges valgt sted, med et spesielt ikon.

alt

For det virtuelle objektet kan du velge om det skal vises i sin egen kontekst når den åpnes, eller om den skal lenke til originalobjektet.

Skjule et element

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista. Klikk på knappen «Actions», for å velge handling.

For å skjule, klikker du på «Depublish». Elementet blir grått og får rød prikk i lista, og elemenet skjules i visningen.

Alternativt kan du åpne det elementet du vil skal publiseres/avpubliseres.

Klikk på «Document is Public». I nedtrekksmenyen kan du velge "Draft/Archive", for å skjule siden. Klikk på «Save».

Slette et element

Gå til nivået over ønsket element. I innholdslista kan du huke av ett eller flere elementer. Nå dukker det opp flere knapper under lista.

Klikk på knappen «Delete». Hvis du virkelig vil slette, klikker du på «OK».

Se tidligere versjoner av en side, og bytte til den

Du kan se tidligere versjoner av siden, sammenligne to versjoner, og bytte til en annen versjon.

Stå på den siden du vil se på. Oppe i høyre hjørne i sideinformasjonsboksen klikker du på "More" og velger "Revisions". Da får du opp en ny side.

alt

Til venstre finner du tidligere versjoner av siden. Til høyre finner du plass til visning av versjonene. Siste og gjeldende versjon øverst, og eldste versjon nederst.

Se en versjon

alt

For å se en versjon, holder du musepekeren over en versjon, da får du opp valgene "View left | View right". Klikk på en av dem for å vise versjonen til boksen til høyre eller venstre.

Sammenligne versjoner

For å sammenligne to versjoner, åpner du en versjon til høyre og en til venstre.

Bytte tilbake til en tidligere versjon

alt

Hvis du ønsker å sette siden tilbake til en tidligere versjon, åpner du først versjonen til høyre eller venstre. Øverst i den delen av vinduet til den versjonen du ønsker å bruke, finner du et verktøyikon. Klikk på den og velg "Set as current". Hvis du er sikker, klikker du så på "OK". Da har du endret til denne versjonen, og kan gå tilbake til siden, ved å klikke på navnet i brødsmulestien.