Endre url for en side

Lær hvrdan du endrer urel'en til en side.

En side bruker automatisk tittelen som url når du lagrer første gang. Noen ganger ønsker man å endre url’en, for eksempel hvis tittelen eller innholdet er endret, og man ønsker å gjenspeile det i url’en.

Åpne det elementet du vil endre url’en til. Du finner «Settings» i høyre kolonne. I feltet «Document link/url» kan du endre url’en. Systemet vil automatisk sørge for at det blir en gyldig url.

Klikk på «Save».