Sortere elementene i innholdslista

Innholdslista kan sorteres alfabetisk eller etter publiseringsdato. Gå til innholdslista du ønsker å endre i og klikk på den lille pilen på toppen av lista.

alt

Velg først "Select/deselect all". Da velger du alle i lista.

For å sortere lista alfabetisk, klikker du på "Order by name, a-z" eller "Order by name, z-a". Da vil elementene i lista bli sortert på tittel i alfabetisk rekkefølge.

For å sortere lista på publiseringsdato, klikker du på "Order by date, ascending" eller "Order by date, descending". "Order by date, ascending" gir de eldste øverst. "Order by date, descending" gir de nyeste øverst.