Bilder og filer

Lær å administrere bilder og filer, om ressursarkivet hvor alle bilder og filer lagres og om bildeformater, filtyper og størrelser.

Gode råd om bilder og filer

Bruk fornuftige bildestørrelser

Bilder som skal være på web bør ikke være for store, men heller ikke for små. Last opp bilder som er litt større eller lik den strørrelsen som skal brukes. Bilder skalert ned, blir penere enn bilder skalert opp. Veldig store bilder bruker mye systemressurser. En generell grei størrelse er 1024px.

Vær obs på at det som oftest er liggende bilder (landskap) som egner seg best på web.

Bruk egnede filtyper

For bilder til websidene bør du holde deg til filtypene .jpg for fotografier og .png for grafiske elementer. Bilder med filtyper som .tiff, .bmp og .psd vil ikke vises på siden. pdf er ikke et bildeformat.

For dokumentfiler som skal leses på web anbefaler vi å bruke .pdf. Filer som skal brukes til nedlasting fra websidene, kan ha de fleste formater.

Legge til bilde på en side

Naviger deg frem til den siden du ønsker at bildet skal vises, og klikk på «Edit page».

Skjermbilde: Legge til bilde i editoren

I editoren finner du et felt som heter «Bilder» e.l. Klikk for å legge til et bilde. Du får opp et vindu hvor du får tilgang til Ressursarkivet (Resources). Du kan navigere deg frem til bildet i venstre kolonne.

Skjermbilde: Dialogboks: Velg bilde fra ressursarkivet

Laste opp et bilde fra maskinen

Hvis bildet ditt ikke allerede er i arkivet, klikker du på "Upload from disk". Velg i hvilken kategori/mappe bildet skal arkiveres. Du kan også legge til en ny mappe ved å klikke på "New folder", og skrive inn navnet på folderen og trykke enter.

Klikk på «Bla gjennom...», velg en fil fra maskinen din, og klikk på «Open». Du kan laste opp flere bilder samtidig. Egnede bildeformater er .jpg for fotografier og .png for grafiske bilder. Bildet du laster opp vil du kunne finne igjen i ressursarkivet.

Velge bilde

Velg/merk så det bildet du ønsker å vise på siden, og klikk på «Use selected». Du har nå knyttet et bilde til siden din.

Skjermbilde: Bilde i editor med info, fjern og edit

Noen maler kan ha flere bildefiler i samme felt, noen maler kan ha flere felt til bilder og noen maler har ikke bilder.

Fjerne et bilde

For å fjerne et bilde fra et felt, klikker du på minusen.

Klikk på "Save".

Ressursarkivet

Alle bilder og filer lagres i Ressursarkivet (Resources). Innholdet kan organiseres i arkivmapper.

 

Legge til en ny arkivmappe

Stå i Ressursarkivet. Klikk på den lille pilen til høyre for «New file». Velg «Archive» i lista.

Gi arkivmappa et fornuftig navn, og klikk på «Save».

Laste opp bilder/filer i ressursarkivet

Stå i den arkivmappa du ønsker å laste opp bilder/filer i. Klikk på «New file».

Du får opp et editvindu for bilder og filer. Klikk på «Select files from disk», velg en fil fra maskinen din, og klikk på «Open». Du kan laste opp flere filer samtidig.

Hvis du ikke skriver inn tittel, så vil fila få filnavnet som tittel. (Hvis du laster opp mange bilder på en gang, bør du ikke fylle inn tittel, for da får alle filene lik tittel)

Klikk på «Save».

Bildevarianter

Ett og samme bilde kan vises med forskjellig skalering og utsnitt på nettstedet. Det er malene som styrer visningen av bildet.

Hvis det brukes bildevariant med utsnitt, blir utsnittet automatisk satt midt på bildet. Dette kan du endre på selv. Ikke alle bildevisninger er satt opp til å bruke utsnitt, og da kan du heller ikke endre noe på bildet i systemet.

Åpne bildet ditt i ressursarkivet. I editoren finner du de bildevarientene som kan endres for ditt nettsted. For å se hvordan en variant ser ut, kan du klikke på variantnavnet.

Endre plasseringen av utsnittet på et bilde

Klikk på "Edit" ved siden av en varianten. Tallene er antall pixsler høyde og bredde.

Når du velger en av disse, kommer det opp et vindu hvor utsnittet er markert med en stiplete linje. Resten av bildet som ikke blir med i utsnittet, er mørkere.

Når du holder muspekeren over utsnittet, blir musepekeren til piler.

For å flytte utsnittet, klikker du musa inn, og drar opp eller ned. Slipp.

For å zoome inn, setter du musepekeren på den stiplete linja, og drar innover. Så kan du evt. flytte utsnittet, eller zoome ut igjen.

Bruk bilder som egner seg til utsnittet som skal brukes

Bredden/høyden på det som blir med i utsnittet av bildet, begrenses av originalbildets bredde/høyde. Hvis du for eksempel skal bruke et bilde som banner, som er bredt og smalt, er det vanskelig å få et portrettbilde til å passe inn i denne «rammen».

 

Klikk på «Update» når du er ferdig med å endre utsnittet, og du kommer tilbake til editoren. Klikk på «Save».