Legge til bilde på en side

Lær hvordan du legger et bilde på en side.

Naviger deg frem til den siden du ønsker at bildet skal vises, og klikk på «Edit page».

Skjermbilde: Legge til bilde i editoren

I editoren finner du et felt som heter «Bilder» e.l. Klikk for å legge til et bilde. Du får opp et vindu hvor du får tilgang til Ressursarkivet (Resources). Du kan navigere deg frem til bildet i venstre kolonne.

Skjermbilde: Dialogboks: Velg bilde fra ressursarkivet

Laste opp et bilde fra maskinen

Hvis bildet ditt ikke allerede er i arkivet, klikker du på "Upload from disk". Velg i hvilken kategori/mappe bildet skal arkiveres. Du kan også legge til en ny mappe ved å klikke på "New folder", og skrive inn navnet på folderen og trykke enter.

Klikk på «Bla gjennom...», velg en fil fra maskinen din, og klikk på «Open». Du kan laste opp flere bilder samtidig. Egnede bildeformater er .jpg for fotografier og .png for grafiske bilder. Bildet du laster opp vil du kunne finne igjen i ressursarkivet.

Velge bilde

Velg/merk så det bildet du ønsker å vise på siden, og klikk på «Use selected». Du har nå knyttet et bilde til siden din.

Skjermbilde: Bilde i editor med info, fjern og edit

Noen maler kan ha flere bildefiler i samme felt, noen maler kan ha flere felt til bilder og noen maler har ikke bilder.

Fjerne et bilde

For å fjerne et bilde fra et felt, klikker du på minusen.

Klikk på "Save".