Ressursarkivet

Lær om ressursarkivet og hvordan du legger til en ny arkivmappe og hvordan du laster opp bilder/filer til ressursarkivet.

Alle bilder og filer lagres i Ressursarkivet (Resources). Innholdet kan organiseres i arkivmapper.

 

Legge til en ny arkivmappe

Stå i Ressursarkivet. Klikk på den lille pilen til høyre for «New file». Velg «Archive» i lista.

Gi arkivmappa et fornuftig navn, og klikk på «Save».

Laste opp bilder/filer i ressursarkivet

Stå i den arkivmappa du ønsker å laste opp bilder/filer i. Klikk på «New file».

Du får opp et editvindu for bilder og filer. Klikk på «Select files from disk», velg en fil fra maskinen din, og klikk på «Open». Du kan laste opp flere filer samtidig.

Hvis du ikke skriver inn tittel, så vil fila få filnavnet som tittel. (Hvis du laster opp mange bilder på en gang, bør du ikke fylle inn tittel, for da får alle filene lik tittel)

Klikk på «Save».