Lage og endre en side

Lær hvordan du lager en ny side og hvordan du kan endre den.

Lage en ny side

Klikk på «New article». Alternativt kan du velge en bestemt mal, ved å klikke på den lille pila, og så velge en mal fra lista.

alt

Du får da opp en editor med felter. Alle maler har et felt for tittel. De andre feltene kan variere. Typiske felter er ingress, tekst og bilde.

alt

Fyll ut feltene og klikk på «Save» når du er ferdig. Den nye siden din blir nå lagt til i lista under det elementet du stod på.

Verktøylinje

Over tekstfeltene i editoren finner du en verktøylinje. Du kan bl.a. legge inn lenker og sette overskrifter (Stil: Overskrift 2, 3), gjøre tekst fet osv. Det er en grei regel å begrense kreativiteten her, og heller overlate utseendet til systemet.

alt

Legge inn en lenke i teksten

Merk teksten du ønsker å ha som lenke. Klikk på knappen «Sett inn/Rediger lenke» i verktøylinja.

alt


Da får du opp et lite popup-vindu. Her kan du lime inn lenken din.

Hvis du skal lenke til en intern side, trykker du på «Bla gjennom server». Da får du opp et nytt vindu. Naviger deg fram til siden/fila du vil peke på, klikk på «OK». Den interne url’en din er nå limt inn i url-feltet i det første popup-vinduet.

dialogboks: legge inn lenke i tekst Skjermbilde: dialog: naviger internt

Hvis du ønsker at lenken din skal åpnes i et nytt vindu når man klikker på den, klikker du på fanen «Mål» og velger «Nytt vindu (_blank)».

skjermbilde: dialogboks: sett mål/target for lenke

Hvis du vil lenke til en e-postadresse, velger du lenketype "E-mail", og fyller så inn e-postaddressen.

Klikk på «OK» når du er ferdig.

Sideinnstillinger

En side har også noen innstillinger/attributter du kan styre. Disse finner du til høyre i editoren.

alt

Document is Public/Draft/Preview mode/Archive

Denne forteller deg om siden er publisert eller ikke. En side er automatisk Public. Du kan endre status i nedtrekksmenyen. Public betyr at siden er synlig på nettsidene dine. Draft/Archive betyr at den ikke er synlig. Preview mode betyr at siden bare er synlig når man forhåndsviser siden.

Her kan du evtuelt også endre forfatter (Author) av siden.

Using template Article

Denne siden har malen/template Article. Du kan endre mal ved å velge en ny fra nedtrekksmenyen og så klikke på «Change template». Vær oppmerksom på at felter du allerede har fylt ut, kan bli borte.

Document is not scheduled

Her kan du styre publiseringstidspunktet for en side. Denne kan du for eksempel bruke når du vil gjøre en artikkel klar på fredag, men ikke publisere den før mandag morgen.

Settings

Dokument link/url – her kan du endre sidens url. En side bruker automatisk tittelen som url, når du lagrer første gang.

Redirect url – her kan du endre hvor man kommer når man klikker på lenken til dette elementet (for eksempel i listevining, i menyen e.l.). I Target bestemmer du om ny side skal vises i nytt vindu osv.

Menuitem – her styrer du om siden skal vises i menyen eller ikke. For noen nettsteder med flere menyer, kan du også velge f.eks. om det er i toppmenyen, hovedmenyen eller bunnmenyen.

Searchable – her styrer du om elementet som vises i søkeresultat eller ikke.

Hide for lists – her styrer du om elementet skal være med i listevisning eller ikke.

SEO – her kan du fylle inn søkemotoroptimalisert informasjon om siden.

Lagre en side som kladd

I høyre kolonne i editoren finner du «Document is Public». Klikk på [edit]. I nedtrekksmenyen kan du velge "Draft" eller "Archive", for å skjule siden. Da vil den fortsatt være tilgjengelig i desken, med ikke vises ute på visningen av sidene.

Klikk på «Save».

skjermbilde: Document is public

Publisere en side

I høyre kolonne i editoren sjekker du at det står «Document is Public».

Hvis det står noe annet, klikker på [edit]. I nedtrekksmenyen kan du velge "Public". Da vil siden bli publisert når den lagres.

Klikk på «Save».

Endre en side

Naviger deg inn på den siden du vil endre. Klikk på «Edit page».

Skjermbilde: knapp med Edit page

Alternativt kan du i listevisning klikke på den lille blyanten når du holder musepekeren over elementet.

Skjermbilde: edit fra admin

Gjør endringene dine, og klikk på «Save». Siden blir lagret og editoren lukkes.

Det går også an å bare trykke «Ctrl+S». Da vi siden lagres, men editoren vil forbli åpen.

Sideinformasjon

På en side som har vært lagret kan du få en del informasjon om elementet (hvis dette er skrudd på i systemet).

Du får informasjon om når og av hvem siden ble laget, publisert og endret, og hvor mange ganger den har vært endret. Du kan se om den er synlig i søk, og om den er tagget for meny. Du får også id'en til objektet og kataloginformasjon for objektet.

Skjermbilde: editor med sideinformasjon