Endre en side

Lær å åpne og endre en side.

Naviger deg inn på den siden du vil endre. Klikk på «Edit page».

Skjermbilde: knapp med Edit page

Alternativt kan du i listevisning klikke på den lille blyanten når du holder musepekeren over elementet.

Skjermbilde: edit fra admin

Gjør endringene dine, og klikk på «Save». Siden blir lagret og editoren lukkes.

Det går også an å bare trykke «Ctrl+S». Da vi siden lagres, men editoren vil forbli åpen.