Legge inn en lenke i teksten

Lær å legge en lenke i teksten

Merk teksten du ønsker å ha som lenke. Klikk på knappen «Sett inn/Rediger lenke» i verktøylinja.

alt


Da får du opp et lite popup-vindu. Her kan du lime inn lenken din.

Hvis du skal lenke til en intern side, trykker du på «Bla gjennom server». Da får du opp et nytt vindu. Naviger deg fram til siden/fila du vil peke på, klikk på «OK». Den interne url’en din er nå limt inn i url-feltet i det første popup-vinduet.

dialogboks: legge inn lenke i tekst Skjermbilde: dialog: naviger internt

Hvis du ønsker at lenken din skal åpnes i et nytt vindu når man klikker på den, klikker du på fanen «Mål» og velger «Nytt vindu (_blank)».

skjermbilde: dialogboks: sett mål/target for lenke

Hvis du vil lenke til en e-postadresse, velger du lenketype "E-mail", og fyller så inn e-postaddressen.

Klikk på «OK» når du er ferdig.