Sideinformasjon

Lær om hvilken informasjon du kan finne om en side.

På en side som har vært lagret kan du få en del informasjon om elementet (hvis dette er skrudd på i systemet).

Du får informasjon om når og av hvem siden ble laget, publisert og endret, og hvor mange ganger den har vært endret. Du kan se om den er synlig i søk, og om den er tagget for meny. Du får også id'en til objektet og kataloginformasjon for objektet.

Skjermbilde: editor med sideinformasjon