Publish – administrering av innholdet

admin_draft.png

Det er under fanen «Publish» du administrerer innholdet ditt.

Trestruktur

Til venstre finner du en trestruktur hvor du kan navigere i innholdet. Under trestrukturen finner du ressurarkivet for bilder og filer (Resources).

Toppelementet (globusen) er selve nettstedet. De fleste elementene finner du som regel igjen i nettstedets hovedmeny. Elementer med en liten pil i trestrukturen, har underelementer.

Informasjon om en side

Til høyre vises det elementet du står på i trestukturen. Den vises med status (Public eller Draft), hvem som endret den sist og når, og hvilken mal (template) siden bruker. Hvis elementet har underelementer, vises disse i en liste under.

Dersom siden har lenker som ikke virker (Broken links), får du en melding om dette.

Til høyre finner du 'Preview'. Klikk på denne og du får se en visning av siden. Under More ▼ finner du Page settings (sideinnstillinger), Revisions ( se eldre versjoner av siden ) og Recover ( hente tilbake sider som har vært slettet ).

Maler (templates)

Innholdet kan være av forskjellige typer, for eksempel artikkel, liste, forside og kontaktside. Alle disse har egne maler (templates). Det er malene som styrer hvilken informasjon som lagres, og hvordan informasjonen vises fram. Disse malene tilpasses nettstedets design.

Liste med underelementer

Hvis et element har underelementer, vises disse i en liste under.

I lista vises datoen elementene sist ble endret, hvilken mal (template) de bruker, om de er et menyelement (menyikon), om de er ekskludert fra søk (forstørrelsesglass), om de har begrenset adgang / er passordbeskyttet (skjold), og om de er publisert eller ikke. Upubliserte elementer vises med rød prikk og dusere tekst.

Les mer om administrering av innhold

Ressursarkivet

Alle bilder og filer lagres i Ressursarkivet (Resources). Innholdet kan organiseres i arkivmapper.

Ressursarkivet finner du til venstre under innholdsstrukturen.

Les mer om bilder og filer