Informasjon om en side

Til høyre vises det elementet du står på i trestukturen. Den vises med status (Public eller Draft), hvem som endret den sist og når, og hvilken mal (template) siden bruker. Hvis elementet har underelementer, vises disse i en liste under.

Dersom siden har lenker som ikke virker (Broken links), får du en melding om dette.

Til høyre finner du 'Preview'. Klikk på denne og du får se en visning av siden. Under More ▼ finner du Page settings (sideinnstillinger), Revisions ( se eldre versjoner av siden ) og Recover ( hente tilbake sider som har vært slettet ).