Ressursarkivet

Alle bilder og filer lagres i Ressursarkivet (Resources). Innholdet kan organiseres i arkivmapper.

Ressursarkivet finner du til venstre under innholdsstrukturen.

Les mer om bilder og filer