Bildeformater

Oversikt over bildeformater nettstedet bruker.

Disse bildeformatene opprettes hovedsakelig av utvikler og brukes av malene. Et bilde kan vises med forskjellige bildeformater alt ettersom hvor de brukes.

Et bildeformat har satt en størrese og med metode for utsnitt eller skalering. "Keep ratio", beholder høyde/bredde forholdet, "Stretch", strekker bildet til gitt høyde/breddeforhold og "Clip/zoom", tar et utsnitt av et bilde. Det kan også settes at bildene med gitt bildeformat, kan vises i svart/hvitt.

Hvis et bildeformat endres, kan man oppdatere bildene som bruker denne varianten, ved å klikke på "Clean up".

Les mer om bilder og bildevarianter