Endre passord for en bruker

Klikk på «Users» i venstremenyen under fanen «Admin». Da får du opp en liste med systemets brukere.

Klikk på ønsket bruker. For å endre passord, klikker du på «Change password».

Fyll inn nytt passord to ganger. Alterativt kan du klikker på «Generate password». Da lager systemet et passord for deg. Husk å notere passordet.

Klikk på «Save».