Legge til ny bruker

Klikk på "Add user".

I skjemaet til høyre fyller du ut brukernavn og passord to ganger. Alterativt kan du klikker på «Generate password». Da lager systemet et passord for deg. Husk å notere passordet.

Du kan også fylle inn mer informsjon om brukeren.

Huk av en rolle. For administratorer bruker du rollen «Manager».

Du kan også sende en mail med logininfomasjon til brukeren direkte. Husk å fylle ut epostadresse.

Huk av "Send email to user?". Da får du opp et forslag til mailen som sendes. Det som står med [[]], blir fylt ut av systemet. Du kan endre i mailen, men ikke fjern [[username]][[password]].

Klikk på «Create new user».