Ledetekster

Oversikt over ledetekster som finnes i systemet, og mulighet itl å endre og evt. oversette dem.

Ledetketene er små tekster, som man ikke kan endre i sideeditering. Disse brukes av malene, og opprettes av utvikler.