Lists

Oversikt over lister som brukes av systemet.

I Lists kan utvikler legge lister med f.eks. kategorier som brukes i systemet.