Mail log

Oversikt over mailer som har gått ut av systemet.

Dette er mailer som sendes fra skjemaer, brukermail osv.