Systeminstillinger

admin_system.png

Under System settings kan du styre listing og visning av elementer under Publish.

Sitemap list - velg hvor mange elementer som inistelt vises i trestrukturen under Publish.

Object lists - velg hvor mange elementers om skal vises per side i listevisning under Publish.

Show files in object list - skru av eller på om filer kan vises i en sides listevisning. Denne er bare aktuell i spesielle tilfeller. Filer skal ligge i ressursarkivet (Resources).

Show template names using its title in object lists - skru av eller på om malens tittel skal brukes. Hvis denne er av vises malens id (disse kan være forskjellige).

Editing objects

Show important information as icons in the right column while editing an object - vis et sammendrag av en sides instillinger i Edit-visning.

Settings are open by default when editing objects - La settingsboksen være åpen som standard i Edit-visning. Hvis denne er av, vises boksen lukket, med mulighet til å åpne og lukke.

Categorization is open by default when editing objects - La kategoriboksen være åpen som standard i Edit-visning. Hvis denne er av, vises boksen lukket, med mulighet til å åpne og lukke.

Cropping images

Show preview of final image version when cropping an image - Forhåndsvis et bilde ved endring av bildeutsnitt.