Prismatrise

28 dager gratis prøveperiode
Bytt eller avslutt når som helst
Betal per bruker
Betal for hva du bruker
Enterprise
kr 79 bruker / mnd
Prøv det gratis
Enterprise Pluss
kr 99 bruker / mnd
Prøv gratis
Enterprise Komplett
kr 129 bruker / mnd
Prøv gratis
Onboarding      
 Pre-Onboarding (mal)
 Startfasen (mal)
 Avslutningsfasen (mal)
Digital læringsløp      
 Interaktive nettkurs
 Oppgaver
 Gruppeoppgaver
 Temainndeling/spesifikke temaløp
 Bit learning (Micro/nanokurs)
 Video
 E-cource
 Quiz
 Dillemmas
 Skriftlig innlevering
 Evaluering/undersøkelser
 Automatisk oppfriskningsløp
 Ressursside
 Dashboard
 Teaminndeling
Digital samling      
 Presentasjonsadministrasjon  
Min side      
 Oversikt over kurs og kompetanser
 Kurs og læringsløp i fokus
 Meldingsoversikt
 Kurskatalog  
 Leder oversikt (Team/avdeling/org)  
 Leder dashboard    
 Leder kommunikasjon    
 Publiser nyheter om opplæring til alle    
 Publiser nyheter om opplæring til gruppe    
 Konfigurering av Min Side    
Bit Learning Editor      
 Produksjon av læringsløp
 Produksjon av digital samling  
 Egne designmaler    
Undersøkelse      
 Produksjon av undersøkelse
 Maler for undersøkelse  
 Påminnelse/purring    
Kursadministrasjon      
 Kursplanlegging  
 Klasseromskurs  
 Kurssteder    
Kompetansetyper      
 Digital signatur
 e-kurs
 Kompetanse 
 Sjekkliste/verifikasjon  
 Kursmal    
 Modulkurs    
 Kompleks kompetanse    
 Kompetanse ekvivalenter    
Kompetansestyring      
 Roller
 Kompetansekrav  
 Lederstyrt rolle editering    
 Kompetansegrupper    
 Personlige krav    
 Verifisere krav    
CV      
 CV visning  
 CV export    
 CV maler    
Dashboard & Rapporter      
 Søk etter ansatte/enheter
 Personrapporter
 Organisasjonsrapporter  
 Rapporter - Egendefinert    
 GAP analyse    
Perspektiver for organisasjonsvisning      
 Visning av forsjellige perspektiver     
Skjema editering      
 Tilpasning av ledtekster i skjemaer
Meldingsmaler      
 Redigering av meldingsmal
 Automatisk meldig til leder  
 e-post varsel (Push)  
 SMS varsel (Push)    
Administrasjon og rettighetsstyring      
 Superbruker
 Personaladministrasjon (HR)
 Administrator 
 Super administrator 
 Instruktør  
 
 Egendefinerte tilgangsrolle    
Språkmodul      
 Støtte for flere språk    
Juridiske enheter      
 Støtte for flere juridiske enheter    
Single Sign-On (SSO)      
 SSO støtte for Azure /AD login
Selskaps design      
 Selskapslogo  
 Fargevalg (hovedfarge)
Lagring      
Ubegrenset lagringsplass
28 dager gratis prøveperiode
Bytt eller avslutt når som helst
Betal per bruker
Betal for hva du bruker
Enterprise
kr 79 bruker / mnd
Prøv det gratis
Onboarding  
 Pre-Onboarding (mal)
 Startfasen (mal)
 Avslutningsfasen (mal)
Digital læringsløp  
 Interaktive nettkurs
 Oppgaver
 Gruppeoppgaver
 Temainndeling/spesifikke temaløp
 Bit learning (Micro/nanokurs)
 Video
 E-cource
 Quiz
 Dillemmas
 Skriftlig innlevering
 Evaluering/undersøkelser
 Automatisk oppfriskningsløp
 Ressursside
 Dashboard
 Teaminndeling
Digital samling  
 Presentasjonsadministrasjon  
Min side  
 Oversikt over kurs og kompetanser
 Kurs og læringsløp i fokus
 Meldingsoversikt
 Kurskatalog  
 Leder oversikt (Team/avdeling/org)  
 Leder dashboard  
 Leder kommunikasjon  
 Publiser nyheter om opplæring til alle  
 Publiser nyheter om opplæring til gruppe  
 Konfigurering av Min Side  
Bit Learning Editor  
 Produksjon av læringsløp
 Produksjon av digital samling  
 Egne designmaler  
Undersøkelse  
 Produksjon av undersøkelse
 Maler for undersøkelse  
 Påminnelse/purring  
Kursadministrasjon  
 Kursplanlegging  
 Klasseromskurs  
 Kurssteder  
Kompetansetyper  
 Digital signatur
 e-kurs
 Kompetanse 
 Sjekkliste/verifikasjon  
 Kursmal  
 Modulkurs  
 Kompleks kompetanse  
 Kompetanse ekvivalenter  
Kompetansestyring  
 Roller
 Kompetansekrav  
 Lederstyrt rolle editering  
 Kompetansegrupper  
 Personlige krav  
 Verifisere krav  
CV  
 CV visning  
 CV export  
 CV maler  
Dashboard & Rapporter  
 Søk etter ansatte/enheter
 Personrapporter
 Organisasjonsrapporter  
 Rapporter - Egendefinert  
 GAP analyse  
Perspektiver for organisasjonsvisning  
 Visning av forsjellige perspektiver   
Skjema editering  
 Tilpasning av ledtekster i skjemaer
Meldingsmaler  
 Redigering av meldingsmal
 Automatisk meldig til leder  
 e-post varsel (Push)  
 SMS varsel (Push)  
Administrasjon og rettighetsstyring  
 Superbruker
 Personaladministrasjon (HR)
 Administrator 
 Super administrator 
 Instruktør  
 Egendefinerte tilgangsrolle  
Språkmodul  
 Støtte for flere språk  
Juridiske enheter  
 Støtte for flere juridiske enheter  
Single Sign-On (SSO)  
 SSO støtte for Azure /AD login
Selskaps design  
 Selskapslogo  
 Fargevalg (hovedfarge)
Lagring  
Ubegrenset lagringsplass
Enterprise Pluss
kr 99 bruker / mnd
Prøv gratis
Onboarding  
 Pre-Onboarding (mal)
 Startfasen (mal)
 Avslutningsfasen (mal)
Digital læringsløp  
 Interaktive nettkurs
 Oppgaver
 Gruppeoppgaver
 Temainndeling/spesifikke temaløp
 Bit learning (Micro/nanokurs)
 Video
 E-cource
 Quiz
 Dillemmas
 Skriftlig innlevering
 Evaluering/undersøkelser
 Automatisk oppfriskningsløp
 Ressursside
 Dashboard
 Teaminndeling
Digital samling  
 Presentasjonsadministrasjon
Min side  
 Oversikt over kurs og kompetanser
 Kurs og læringsløp i fokus
 Meldingsoversikt
 Kurskatalog
 Leder oversikt (Team/avdeling/org)
 Leder dashboard  
 Leder kommunikasjon  
 Publiser nyheter om opplæring til alle  
 Publiser nyheter om opplæring til gruppe  
 Konfigurering av Min Side  
Bit Learning Editor  
 Produksjon av læringsløp
 Produksjon av digital samling
 Egne designmaler  
Undersøkelse  
 Produksjon av undersøkelse
 Maler for undersøkelse
 Påminnelse/purring  
Kursadministrasjon  
 Kursplanlegging
 Klasseromskurs
 Kurssteder  
Kompetansetyper  
 Digital signatur
 e-kurs
 Kompetanse 
 Sjekkliste/verifikasjon
 Kursmal  
 Modulkurs  
 Kompleks kompetanse  
 Kompetanse ekvivalenter  
Kompetansestyring  
 Roller
 Kompetansekrav
 Lederstyrt rolle editering  
 Kompetansegrupper  
 Personlige krav  
 Verifisere krav  
CV  
 CV visning
 CV export  
 CV maler  
Dashboard & Rapporter  
 Søk etter ansatte/enheter
 Personrapporter
 Organisasjonsrapporter
 Rapporter - Egendefinert  
 GAP analyse  
Perspektiver for organisasjonsvisning  
 Visning av forsjellige perspektiver   
Skjema editering  
 Tilpasning av ledtekster i skjemaer
Meldingsmaler  
 Redigering av meldingsmal
 Automatisk meldig til leder
 e-post varsel (Push)
 SMS varsel (Push)  
Administrasjon og rettighetsstyring  
 Superbruker
 Personaladministrasjon (HR)
 Administrator 
 Super administrator 
 Instruktør
 Egendefinerte tilgangsrolle  
Språkmodul  
 Støtte for flere språk  
Juridiske enheter  
 Støtte for flere juridiske enheter  
Single Sign-On (SSO)  
 SSO støtte for Azure /AD login
Selskaps design  
 Selskapslogo  
 Fargevalg (hovedfarge)
Lagring  
Ubegrenset lagringsplass
Enterprise Komplett
kr 129 bruker / mnd
Prøv gratis
Onboarding  
 Pre-Onboarding (mal)
 Startfasen (mal)
 Avslutningsfasen (mal)
Digital læringsløp  
 Interaktive nettkurs
 Oppgaver
 Gruppeoppgaver
 Temainndeling/spesifikke temaløp
 Bit learning (Micro/nanokurs)
 Video
 E-cource
 Quiz
 Dillemmas
 Skriftlig innlevering
 Evaluering/undersøkelser
 Automatisk oppfriskningsløp
 Ressursside
 Dashboard
 Teaminndeling
Digital samling  
 Presentasjonsadministrasjon
Min side  
 Oversikt over kurs og kompetanser
 Kurs og læringsløp i fokus
 Meldingsoversikt
 Kurskatalog
 Leder oversikt (Team/avdeling/org)
 Leder dashboard
 Leder kommunikasjon
 Publiser nyheter om opplæring til alle
 Publiser nyheter om opplæring til gruppe
 Konfigurering av Min Side
Bit Learning Editor  
 Produksjon av læringsløp
 Produksjon av digital samling
 Egne designmaler
Undersøkelse  
 Produksjon av undersøkelse
 Maler for undersøkelse
 Påminnelse/purring
Kursadministrasjon  
 Kursplanlegging
 Klasseromskurs
 Kurssteder
Kompetansetyper  
 Digital signatur
 e-kurs
 Kompetanse 
 Sjekkliste/verifikasjon
 Kursmal
 Modulkurs
 Kompleks kompetanse
 Kompetanse ekvivalenter
Kompetansestyring  
 Roller
 Kompetansekrav
 Lederstyrt rolle editering
 Kompetansegrupper
 Personlige krav
 Verifisere krav
CV  
 CV visning
 CV export
 CV maler
Dashboard & Rapporter  
 Søk etter ansatte/enheter
 Personrapporter
 Organisasjonsrapporter
 Rapporter - Egendefinert
 GAP analyse
Perspektiver for organisasjonsvisning  
 Visning av forsjellige perspektiver 
Skjema editering  
 Tilpasning av ledtekster i skjemaer
Meldingsmaler  
 Redigering av meldingsmal
 Automatisk meldig til leder
 e-post varsel (Push)
 SMS varsel (Push)
Administrasjon og rettighetsstyring  
 Superbruker
 Personaladministrasjon (HR)
 Administrator 
 Super administrator 
 Instruktør  
 Egendefinerte tilgangsrolle
Språkmodul  
 Støtte for flere språk
Juridiske enheter  
 Støtte for flere juridiske enheter
Single Sign-On (SSO)  
 SSO støtte for Azure /AD login
Selskaps design  
 Selskapslogo  
 Fargevalg (hovedfarge)
Lagring  
Ubegrenset lagringsplass