Kompetanseverktøy - Grape Hr

 

Mange bedrifters konkurransefortrinn er i dagens marked knyttet til den enkelte medarbeiders evner og kompetanse. I store organisasjoner er det strategisk viktig å holde oversikt over de ansattes kunnskaper, slik at virksomhetens kompetanseutvikling og kursvirksomhet kan planlegges og styres.

Grape HR er verktøyet som gjør jobben enkel og oversiktlig. 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Viktige funksjoner

Kompetanseforvaltning

Oversikt over hvem som kan hva, hvilken formalkompetanse/utdannelse den enkelte ansatte har, kurs fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, registrering av “on the job training”, ferdigheter, kompetanse som ikke har direkte betydning for nåværende jobb, CV/ prosjekt CV m.m.

 

Kurs- og konferansesystem

Tilbud av kurs til den enkelte ansatte, administrering av av/påmelding av kurs, oppdaterte kurslister, betaling av kurs, kursbevis, registrering av kompetanse oppnådd ved gjennomføring av kurs m.m.

 

 

 

Integrasjon

Grape HR integrerer seg sømløst mot bakenforliggende systemer, f.eks HR, lønssystemer, betalingssystemer m.m.

 

 

       Hvorfor velge Grape

1

Enkelt

Grape HR er et system som gjør det enkelt å få oversikt over kompetanse i en bedrift, og gjør at man sparer tid og ressurser i forhold til administrering av kursvirksomhet.

 

2

Involverer de ansatte

Grape HR involverer de ansatte i oversikt og videreutvikling av egen kompetanse gjennom Min side, ved blant annet å synliggjøre ansattes egen kompetanse, og oppmuntre til videreutvikling ved f.eks å tilby riktig kurs til riktig medarbeider.

 

3

Utvidbart

Systemet vokser med deg. Grape HR har et enkel grundsystem som kan konfigureres til dine behov og man legger enkelt til nye brukere, sletter gamle eller legger til nye funksjoner etterhvert som behovene oppstår. 

 

 
 • Vox

  Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med vekt på voksnes læring. Vox skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  Kunde: Vox
  Prosjekt: Kurs- og konferanseadministrasjons
  Løsning: Snapper Grape
  Webside:
  Vox
 • Kredinor

  Kredinor har satset på Snapper Grape som sitt verktøy for kartlegging og videreutvikling av ansattes kompetanse.

  Kunde: Kredinor
  Prosjekt: Kompetanseutvikling og kursadministrasjons
  Løsning: Snapper Grape
  Webside:
  Kredinor
 • Elkem

  Elkem med sine mange tusen ansatte benytter Snapper Grape for å holde oversikt over hvem som til en hver tid har nødvendig opplæring. E-læring inngår også som en integrert leveranse fra Snapper Net Solutions as.

  Kunde: Elkem
  Prosjekt: Kompetanseutvikling, e-læring og kurs- og konferanseplanlegging med Snapper Grap
  Løsning: Snapper Grape
  Webside:
  Elkem

Kontakt oss

Vennligst sjekk at du har fyllt ut alle feltene

Navn
Telefon
E-post *
Beskjed *
Petter Enholm
Styreformann
tlf: +47 908 39 919